Atgriešanas noteikumi

 • Interneta veikalā EVIETA.LV iegādāto preču atgriešana


  1. Kvalitatīvu preču atgriešana ir balstīta uz Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 „Noteikumi“ par distances līgumu.

  Gadījumā, ja Patērētājs noslēdz pirkuma līgumu (turpmāk tekstā - Līgums), izmantojot tikai sakaru līdzekļus (distances līgums), un tādēļ nevar izmantot savas likumā noteiktās tiesības pirms Līguma noslēgšanas apskatīt Preces un novērtēt sniegto pakalpojumu raksturu, viņam ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma, par to rakstiski paziņojot Pārdevējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preču piegādes. Ja Pircējs viena Līguma ietvaros ir iegādājies vairākas preces, viņam ir tiesības pilnībā atteikties no visām viena Līguma ietvaros iegādātajām precēm vai tikai no dažām viena Līguma ietvaros iegādātajām precēm. Norādītais 14 (četrpadsmit) dienu rakstiska iesnieguma pieprasījuma iesniegšanas termiņš sākas no Preces(-u) piegādes dienas Pircējam vai tā pilnvarotajam pārstāvim, un netiek pagarināts vai jebkādā veidā saistīts ar Preces nodošanu vai atgriešanu Pārdevējam vai jebkurai citai personai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ. Iegādātās kvalitatīvas preces var atgriezt 14 dienu laikā. ja:

  - atgrieztā prece ir oriģinālajā iepakojumā un labā stāvoklī;

  - prece nav lietota un nav bojāta;

  - prece nav zaudējusi savu komerciālo izskatu (etiķetes neskartas, aizsargplēves un maisiņi nav saplēsti, u.c.);

  - atgrieztā prece ir komplektēta ar visu ražotāja pievienoto dokumentāciju;

  - atgriežot preci, jāuzrāda pirkuma dokuments un garantijas talons (ja tāds ir izsniegts).

   

  Kvalitatīvas preces nevar atgriezt, ja tās ir:

  - prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;

  - prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

  - patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

  - citos gadījumos, kad saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem nevar atteikt pirkuma un pārdošanas līgumu.

   

  Atgriežamo preci lūdzam piegādāt uz Evieta.lv noliktavu. Atgriežot kvalitatīvas preces, pircējs ir atbildīgs par:

  - preču iepakošanu;

  - preču piegādi uz tuvāko Evieta.lv noliktavu (izņemot gadījumus, kad saņemta nepareiza prece).

   

  Mēs varam atteikties pieņemt preces atpakaļ, ja preces vai iepakojuma izskatā ir notikušas izmaiņas, kas nav nepieciešamas preču pārbaudei, tostarp bojātas etiķetes, saplēstas aizsargplēves un caurspīdīga iepakojuma bojājumi, kas netraucē veikt pārbaudi.

  Ja preču iepakojuma bojājums nozīmē, ka preces pēc tam nav iespējams realizēt par to pašu cenu, neskarot otra preču Pircēja tiesības iegādāties jaunas un nelietotas preces, šādas preces var atgriezt tikai pēc abpusējas vienošanās (piemēram, ja esat vienojies kompensēt preču vērtības samazināšanās starpību).

  Atgriežot interneta veikalā iegādātu preci, lūgsim iesniegt brīvā formā rakstisku pieprasījumu, norādot detalizētu pasūtījuma informāciju: pasūtījuma numuru, datumu, preci, cenu, piegādes datumu. Pieprasījumā jānorāda bankas konts naudas atmaksai.

  Mēs apņemamies atmaksāt naudu 14 dienu laikā, neieskaitot laiku, kas nepieciešams, lai pilnvarotais servisa centrs apstiprinātu, ka produkts ir labā stāvoklī (t. i., nav bojājumu, nav lūzumu, nav mainītas preces detaļas, iegādātas preces un atgrieztā preces sērijas numurs ir vienāds utt.).

  Ja pirkuma brīdī jums tika piešķirta papildu atlaide jūsu pasūtījumam un jūs esat atgriezis tikai daļu no vienā pasūtījumā iegādātajām precēm, mēs varam atskaitīt atlaides summu no atmaksas summas.

   

  Gadījumā, ja Lietotājs noslēdz pirkšanas līgumu Pārdevēja administratīvajās telpās un var izmantot likumā noteikto iespēju pārbaudīt preces un novērtēt sniegto pakalpojumu raksturu, Pircēja iesniegums atgriezt kvalitatīvu preci Civilkodeksa noteikto iemeslu dēļ, var būt apstiprināts tikai tad, ja Pārdevējs piekrīt pieņemt preces.

  Šie noteikumi attiecas uz Mazumtirdzniecības noteikumos minētajām neatgriežamajām precēm:

  - mašīnām un mehāniskām ierīcēm (kodi pēc kombinētās nomenklatūras - 8401-8487);

  - elektriskām mašīnām un ierīcēm, skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas, kā arī televīzijas video un skaņas ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūrai (kodi saskaņā ar kombinēto nomenklatūru;

  - 8501-8548) - optikas, fotogrāfijas, kinematogrāfijas, mērīšanas, kontroles, medicīnas vai ķirurģiskām ierīcēm un aparātiem (kodi saskaņā ar kombinēto nomenklatūru - 9001-9033);

  - citām Mazumtirdzniecības noteikumu 17. punktā minētajām precēm.

   

  2. Nekvalitatīvu preču atgriešana un citi gadījumi ir balstīti uz Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem par mazumtirdzniecības noteikumu apstiprināšanu un pašiem Mazumtirdzniecības noteikumiem.

  Gadījumā, ja preces atgriešanas iemesls ir neatbilstošas kvalitātes preces iegāde, mēs apņemamies par saviem līdzekļiem nomainīt neatbilstošas kvalitātes preci pret atbilstošas kvalitātes preci vai atgriezt par preci samaksāto naudu, kad autorizētais serviss apliecina, ka prece ir neatbilstošas kvalitātes ražotāja vainas dēļ - nav konstatēti pircēja neatbilstošas lietošanas izraisīti bojājumi, defekti, nemainītas detaļas, iegādātās un atgrieztās preces sērijas numurs sakrīt, utt.

   

  Preces var atgriezt uz šādu adresi:

  Marijampolės g. 11, Pagiriai, LT-53283 Kauņas raj., Lietuva

  Tālruņa nr.: +37163588791

  e-pasts: info@evieta.lv  

  Lasīt vairāk